Alba Julia

2016 AlbaJulia 067g2016 AlbaJulia 001g2016 AlbaJulia 013g2016 AlbaJulia 016g2016 AlbaJulia 018g2016 AlbaJulia 024g2016 AlbaJulia 028g2016 AlbaJulia 033g2016 AlbaJulia 034g2016 AlbaJulia 040g2016 AlbaJulia 041g2016 AlbaJulia 045g2016 AlbaJulia 046g2016 AlbaJulia 051g2016 AlbaJulia 055g2016 AlbaJulia 058g2016 AlbaJulia 060g2016 AlbaJulia 063g2016 AlbaJulia 066g

Bukareszt/ Bucharest

Hanul Manuc 1652016 Bukareszt 015g2016 Bukareszt 021g2016 Bukareszt 024g2016 Bukareszt 027g2016 Bukareszt 033g2016 Bukareszt 034g2016 Bukareszt 038g2016 Bukareszt 040g2016 Bukareszt 046g2016 Bukareszt 050g2016 Bukareszt 052g2016 Bukareszt 055g2016 Bukareszt 060g2016 Bukareszt 075g2016 Bukareszt 081gHanul Manuc 087gHanul Manuc 088g2016 Bukareszt 095g2016 Bukareszt 101g2016 Bukareszt 109g2016 Bukareszt 113g2016 Bukareszt 127g2016 Bukareszt 132g2016 Bukareszt 142g2016 Bukareszt 146g

Konie

Piorun 2004 006Gawłowo 2004 001Henrykowo2004 028Henrykowo2004 030Henrykowo2004 006Henrykowo2004 017Henrykowo2004 003Henrykowo2004 005Henrykowo2004 007Henrykowo2004 015Henrykowo2004 017Jackowo 031Jackowo 039Kierzbun2004 004Kierzbun2004 085Kierzbun2004 090Kierzbun2004 119Jackowo531.JPGCyranka2012 8Jackowo533.JPGJackowo 003Cyrana2012 002

Witam

Strona jeszcze w budowie, ale zamierzam tu "wymurować" dużą galerię ;)
Na razie jeszcze testuje narzędzia. Z 4 narzędzi do tworzenia galerii nadawało się tylko jedno... Pozostałych nie udało mi się uruchomić. Wybrana Galerie 7 działa, nawet udaje się uruchomić kilka galerii na portalu. Co więcej galerie mogą być nawet stronami książki. Jeszcze tylko nie potrafię zwiększyć szerokości zdjęć ponad ustawione maksimum...

Welcome
Page still under construction, but I'm going here "construct" big gallery;)
For now, still testing tool. The four tools to create gallery gave up only one ... The rest I could not run. Selected Galleries seven works even manage to run several galleries on the site. What more galleries may be constructed as book parties. But I have a problem with setting of pictures size. No possibility to get greater size!!! ...

Zapraszam także do: I also invite you to:
http://r-kobus.eu/
http://grochow.r-kobus.eu/

Subscribe to galeria.r-kobus.eu RSS