Miasta Europy/Cities of Europe

Nieco zdjęć z miast europejskich. Wszystkie wykonałem własnoręcznie.

Some pictures of European cities. All pictures was done by me.

Fig1: