Zagreb/Zagrzeb

1: 

A few photos from Zagreb. They were made in 2018.
Parę zdjęć z Zagrzebia. Wszystkie zrobiłem w 2018 roku