Efez / Ephesos

1: 

Efez, (po grecku Ἔφεσος Efhesos; po turecku Efes); było starożytnym greckim miastem na wybrzeżu Ionia, trzy kilometry na południowy zachód od dzisiejszego Selçuk w prowincji Izmir, Turcja. Został zbudowany w X wieku p.n.e. w miejscu dawnej stolicy Arzawan przez osadników i greckich kolonistów greckich. Podczas klasycznej epoki greckiej był jednym z dwunastu miast Ligi Jońskiej. Miasto rozkwitło po przejściu kontroli Republiki Rzymskiej w 129 p.n.e.
Miasto słynęło z pobliskiej świątyni Artemidy (ukończonej ok. 550 pne), jednego z siedmiu cudów starożytnego świata.

Ephesos, Greek: Ἔφεσος Ephesos; Turkish: Efes; was an ancient Greek city on the coast of Ionia, three kilometres southwest of present-day Selçuk in İzmir Province, Turkey. It was built in the 10th century BC on the site of the former Arzawan capital by Attic and Ionian Greek colonists. During the Classical Greek era it was one of the twelve cities of the Ionian League. The city flourished after it came under the control of the Roman Republic in 129 BC.
The city was famed for the nearby Temple of Artemis (completed around 550 BC), one of the Seven Wonders of the Ancient World.