Troja / Troy

1: 

Troja (Τροία, Troia lub Τροίας, Troias Wilusha lub Truwisha, turecki: Truva lub Troya) był miastem na dalekim północnym zachodzie regionu znanym w późnej starożytności klasycznej jako Azja Mniejsza, obecnie znana jako Anatolia w nowoczesnej Turcji, na południe od południowo-zachodnie ujście cieśniny Dardanele i północny zachód od Góry Idy. Dzisiejsza lokalizacja jest znana jako Hisarlik. Znana powszechnie z wojny trojańskiej opisanej w greckim epickim cyklu, w szczególności w Iliadzie, jednym z dwóch epickich poematów przypisywanych Homerowi.

Troy ( Τροία, Troia or Τροίας, Troias Wilusha or Truwisha; Turkish: Truva or Troya) was a city in the far northwest of the region known in late Classical antiquity as Asia Minor, now known as Anatolia in modern Turkey, just south of the southwest mouth of the Dardanelles strait and northwest of Mount Ida. The present-day location is known as Hisarlik. It was the setting of the Trojan War described in the Greek Epic Cycle, in particular in the Iliad, one of the two epic poems attributed to Homer.