Ukraina/Ukraine

Trochę zdjęć zdobionych w 2019 roku w południowej części Ukrainy, a dokładniej na terenach byłej Galicji.