Lwów / Lviv

1: 

Zdjęcia z miasta, cmentarza Łyczakowskiego i kwatery Orląt Lwowskich.
Photos from the city, Lychakiv cemetery and the Lviv Eaglets' quarters.