Krzemieniec/

1: 

Krzemieniec, miejsce urodzenia Juliusza Słowackiego
Krzemieniec, birthplace of Juliusz Słowacki