Krzemieniec/

2019Krzemieniec 14m.JPG

2019Krzemieniec 14m.JPG

1: 

Krzemieniec, miejsce urodzenia Juliusza Słowackiego
Krzemieniec, birthplace of Juliusz Słowacki