Wilno

1: 

Wilno, niestety tylko parę zdjęć z krótkiej wizyty zima 2006

Vilnius, a few photos after a short visit in 2006