Stambuł, Istanbul

1: 

Parę moich zdjęć z czwartego co do wielkości miasta na świecie...
A few of my photos from the fourth-largest city in the world ...
Turcja 2014
Turkey 2014

Stambuł, historycznie znany jako Bizancjum i Konstantynopol, jest najbardziej zaludnionym miastem w Turcji oraz centrum gospodarczym, kulturalnym i historycznym tego kraju. Stambuł jest miastem transkontynentalnym w Eurazji, rozciągającym się od cieśniny Bosfor (oddzielającej Europę i Azję) pomiędzy Morzem Marmara i Morzem Czarnym. Jej handlowe i historyczne centrum znajduje się po stronie europejskiej, a około jedna trzecia ludności mieszka po stronie azjatyckiej. Z liczbą mieszkańców wynoszącą około 15 milionów mieszkańców, Stambuł jest jednym z najbardziej zaludnionych miast na świecie, zaliczając się do czwartego co do wielkości miasta na świecie i największego europejskiego miasta.
Istanbul, historically known as Byzantium and Constantinople, is the most populous city in Turkey and the country's economic, cultural and historic center. Istanbul is a transcontinental city in Eurasia, straddling the Bosporus strait (which separates Europe and Asia) between the Sea of Marmara and the Black Sea. Its commercial and historical center lies on the European side and about a third of its population lives on the Asian side. With a total population of around 15 million residents, Istanbul is one of the world's most populous cities, ranking as the world's fourth-largest city proper and the largest European city.