Dubrownik /Dubrovnik

W Dubrowniku byłem dwukrotnie w latach 2010 i 2012 i wtedy zrobiłem te zdjęcia. To piękne miasto.

I have been to Dubrovnik twice in 2010 and 2012 and took these pictures then. It is a beautiful city.

City walls
City walls
City walls
City walls
City walls
City walls
City walls
City walls
City walls
City walls
City walls
City walls
City walls
City walls
City walls