Miasta swiata / Cities of the world

Zdjęcia z miast z poza Europy. Niestety nie mam ich zbyt wiele.

Photos from cities outside of Europe. I do not have too many.