Efez / Ephesus Turkey

Efez, ( Efhesus); było starożytnym greckim miastem na wybrzeżu Ionia, trzy kilometry na południowy zachód od dzisiejszego Selçuk w prowincji Izmir, Turcja. Został zbudowany w X wieku p.n.e. w miejscu dawnej stolicy Arzawan przez osadników i greckich kolonistów greckich. Podczas klasycznej epoki greckiej był jednym z dwunastu miast Ligi Jońskiej. Miasto rozkwitło po przejściu kontroli Republiki Rzymskiej w 129 p.n.e.
Miasto słynęło z pobliskiej świątyni Artemidy (ukończonej ok. 550 pne), jednego z siedmiu cudów starożytnego świata. Zdjęcia zrobiłem w 2014 roku.

Ephesus,  was an ancient Greek city on the coast of Ionia, three kilometers southwest of what is now Selçuk in Izmir Province, Turkey. It was built in the 10th century BC. at the site of the former capital of Arzawan by Greek settlers and Greek colonists. During the Classical Greek Age it was one of the twelve cities of the Ionian League. The city flourished after it passed the control of the Roman Republic in 129 BCE. The city was famous for the nearby Temple of Artemis (completed around 550 BC), one of the Seven Wonders of the Ancient World. I took the photos in 2014.