Granada Flamenco

Parę zdjęć pokazu flamenco w Granadzie, wszystkie zrobiłem w 2017 roku.

A few photos of the flamenco show in Granada, all of them I took in 2017.