Hamburg

Zdjęć z Hamburga nie ma wiele, ale tyle udało się przez 2 dni w 2013 roku zrobić.

There are not many photos from Hamburg, but I managed to do so many in 2 days in 2013.