Hannover

W trakcie pobytu na CeBIT2013 udało się również zwiedzić miasto.

During my stay at CeBIT2013, we also managed to visit the city.

CEBIT
CEBIT Bierhalle