Helsinki

Większość zdjęć zrobiłem w 2013 roku i parę w 2015 roku.

I took most of the photos in 2013 and a few in 2015.

Ravintola Särkänlinna
Ravintola Särkänlinna
Uspenski Cathedral
Uspenski Cathedral
Uspenski Cathedral
Uspenski Cathedral
Uspenski Cathedral
Uspenski Cathedral