Kadyks / Cadiz

Parę zdjęć z Kadyksu, wszystkie zrobiłem w 2017 roku.

I took some photos from Cadiz, all of them in 2017.

Letter box