Kamieniec Podolski

Miasto było oblężone przez Turków w 1672. Na zdjęciach twierdza i kościół dawniej dominikański a obecnie zarządzany przez Paulinów. Zdjęcia zrobione w 2019 roku.

The city was besieged by the Turks in 1672. The photos show the fortress and the former Dominican church and now managed by the Pauline Fathers. Pictures taken in 2019.