Krzemieniec

W Krzemieńcu urodził się Juliusz Słowacki. Zdjęcia zrobiłem w 2019 roku.

Juliusz Słowacki was born in Krzemieniec. I took the photos in 2019.

Literary Memorial Museum Slovatskogo
Literary Memorial Museum Slovatskogo
Literary Memorial Museum Slovatskogo
Tadeusz Czacki