Medziugorje / Međugorje

Medziugorje stało się popularnym miejscem pielgrzymek katolickich ze względu na rzekomą serię objawień Matki Bożej z Medziugorja sześciorgu miejscowych dzieci.

Međugorje has become a popular site of Catholic pilgrimage due to Our Lady of Međugorje, an alleged series of apparitions of the Virgin Mary to six local children.