Moguncja / Mainz

Zdjęcia zrobiłem w 2013 roku.

I took the photos in 2013.