Neapol / Naples

Z powodów historycznych, artystycznych i politycznych od czasów średniowiecza Neapol uznawany jest za jeden z najważniejszych ośrodków kulturalnych Europy. Zdjęcia zrobiłem w 2015 roku.

For historical, artistic and political reasons, Naples has been considered one of the most important cultural centers in Europe since the Middle Ages. I took the photos in 2015.