Płowdiw / Plovdiv

Miasto jest znane między innymi ze antycznego teatru, odkrytego przypadkowo dopiero w latach 70, po prostu ziemia się osunęła. Zdjęcia robiłem w latach 80 i niewiele ocalało…

The city is known, among others, for the ancient theater, discovered by accident only in the 70s, the earth simply sank. I took photos in the 1980s and not much has survived …