Poczajów – Holy Dormition Pochaiv Lavra

Ławra Poczajowska czyli  ławra Zaśnięcia Matki Bożej w Poczajowie to  prawosławny klasztor w Poczajowie na Wołyniu (Ukraina). Podlega jurysdykcji Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego  i stanowi najważniejszy ośrodek prawosławnego życia monastycznego na Wołyniu i drugi na całej Ukrainie. Jest jednym z trzech klasztorów prawosławnych o statusie ławry. Zdjęcia zrobiłem w 2019 roku.

Pochayiv Lavra, or the Lavra of the Dormition of the Mother of God in Poczajów, is an Orthodox monastery in Poczajów in Volhynia (Ukraine). It is under the jurisdiction of the Ukrainian Orthodox Church of the Moscow Patriarchate and is the most important center of Orthodox monastic life in Volhynia and the second most important in Ukraine. It is one of the three Orthodox monasteries with the status of Lavra. I took the photos in 2019.