Podhorce / Pidhirtsi

Podhorce to wieś w obwodzie lwowskim z pięknym pałacem, którego remont dopiero rozpoczęto. Zdjęcia pałacu zrobiłem w 2019 roku.

Pidhirtsi is a village in the Lviv region with a beautiful palace, the renovation of which has only just begun. I took photos  in 2019.