Rotterdam

Udało mi się zrobić tylko parę widoków z wieży TV. Zrobiłem je w 2017 roku.

Only managed to get some views from the TV tower. I made them in 2017.