Sewilla / Seville

Parę zdjęć z Sewilli, wszystkie zrobiłem w 2017 roku.

A few photos from Seville, all of them I took in 2017.

Plaza de España
Plaza de España
Plaza de España
Plaza de España
Plaza de España
Plaza de España
Plaza de España
Plaza de España
Plaza de España
Plaza de España
Plaza de España
Plaza de España
Plaza de España
Plaza de toros
Plaza de toros
Plaza de toros
Plaza de toros