Sighișoara

Sighișoara to jeden z najlepiej zachowanych średniowiecznych zespołów miejskich w Europie Środkowo-Wschodniej, wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, leży w Transylwanii. Zdjęcia zrobiłem w 2016 roku.

Sighișoara is one of the best-preserved medieval urban complexes in Central and Eastern Europe, inscribed on the UNESCO World Heritage List, lies in Transylvania. I took the photos in 2016.