Sintra

Parę zdjęć z Sintry, w tym z Pałacu i Parku Pena. Zdjęcia wykonałem w 2017 roku.
Some photos from Sintra including the Pena Palace and the Pena Park
These photos was made by me in 2017.