Wilno / Vilnius

W Wilnie byliśmy prawie cały dzień, ale zdjęć nie mam dużo..

We were in Vilnius almost all day, but I don’t have too many photos.