Zagrzeb/Zagreb

Parę zdjęć z Zagrzebia. Wszystkie zrobiłem w 2018 roku, byłem tam tylko 2 dni.

A few photos from Zagreb. They were made in 2018, I was only there for 2 days.