Witam

Dodane przez Rysio - pt., 11/27/2020 - 15:41

Strona ciągle jest w budowie, ale zamierzam tu "wymurować" dużą galerię ;)
W końcu 2020 przeniosłem galerię z Drupala 7 na Drupala 8.9, a po chwili na Drupala 9. Niestety w Drupalu 9 nie działają jeszcze wszystkie funkcje. Musiałem zrezygnować przy tym z modułów, które  nie działają na Drupalu 9.  Zmiany w wyglądzie portalu są dość duże.

Welcome
The website is still under construction, but I'm going to "build" a large gallery here;) At the end of 2020, I moved the gallery from Drupal 7 to Drupal 8.9 and after a while on Drupal 9. Unfortunately, not all features work in Drupal 9 yet. I had to give up the modules that do not work on Drupal 9. The changes in the appearance of the portal are quite large..

Zapraszam także do: I also invite you to:
http://r-kobus.eu/
http://grochow.r-kobus.eu/