Strona ciągle jest w budowie, ale zamierzam tu „wymurować” dużą galerię 😉
W końcu 2020 przeniosłem galerię z Drupala 7 na Drupala 8.9, a po chwili na Drupala 9. Niestety w Drupalu 9 nie działają jeszcze wszystkie funkcje. Musiałem zrezygnować przy tym z modułów, które  nie działają na Drupalu 9.  Zmiany w wyglądzie portalu były dość duże. Ostatnią wersję buduję na WordPressie, ale poprzednia wersja, w pełni działająca jest dostępna na   https://galeria9.r-kobus.eu

Welcome
The website is still under construction, but I’m going to „build” a large gallery here;) At the end of 2020, I moved the gallery from Drupal 7 to Drupal 8.9 and after a while on Drupal 9. Unfortunately, not all features work in Drupal 9 yet. I had to give up the modules that do not work on Drupal 9. The changes in the appearance of the portal are quite large. The latest version  is created on  WordPress, but previous is on https://galeria9.r-kobus.eu

Zapraszam także do: I also invite you to:
http://r-kobus.eu/
http://grochow.r-kobus.eu/