Litwa / Lithuania

djęcia na Liwie zrobiłem w roki 2006.

I took photos in Lithuania in 2006.