Portugalia / Portugal

Zdjęcia z Lizbony oraz Sintry, w tym z Zamku i parku Pena. Zdjęcia zrobiłem w 2017 roku.
Pictures of Lisbon and Sintra, including Pena Castle and Park. I took the photos in 2017.