Ukraina/Ukraine

Nieco zdjęć zrobionych w 2019 roku w południowej części Ukrainy, a dokładniej na terenach byłej Galicji.

Some photos taken in 2019 in the southern part of Ukraine, more specifically in the former Galicia.